Poprzednie Mioty w hodowli Amber Lounge

* Data urodzenia: 2 luty 2021 *

IC Ernie of Amber Lounge

IC Ernie of Amber Lounge* International Champion *

Na górę