GIC Mister Credo of Kotoffski*RU
19

GIC Mister Credo of Kotoffski*RU * Grand International Champion *

FIV i FeLV: negatywny
PKD: wolny
HCM: normalny
Long hair: M3/M4- N/N
Sukcesy wystawowe

GIC Mister Credo of Kotoffski*RU

  • 3 x Nom BIS - Nomination for Best in Show
Galeria

GIC Mister Credo of Kotoffski*RU

Mioty

Mioty tego kota

Na górę